Män som gillar utbildning

Arbetarklassmän verkar ha en rätt positiv inställning till yrkesutbildning för vuxna.

 

De är inte heller någon homogen grupp. Det framgår i Toni Kosonens avhandling, som granskas vid Östra Finlands universitet på fredagen. Kosonen har intervjuat män i åldern 30-64 år som deltagit i yrkesutbildning för vuxna i mansdominerade tekniska branscher. Den kulturella uppfattningen om dessa män har enligt honom byggts upp under en lång tid.

En vanlig uppfattning har varit att männen inte alltid varit så positivt inställda till skolning och utbildning.

- En överraskning var att en stor del av de intervjuade männen hade ett positivt sätt att bygga upp sitt förhållande till skolning och vuxenutbildning.

Läs mer

Källa: Svenska YLE