Månadens artiklar...

...handlar om nya möjligheter för unga och inflyttade.

 

Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?
 Svar på dessa frågor hittar du i Helena Flöjts artikel.

Ungdomsuddannelser i ”Udkantsdanmark” svært tilgængelige for unge mænd

Gennem flere år er det blevet italesat som et stigende problem, at mænd på landet ikke får en uddannelse og at de bliver boende i lokalområdet, mens kvinderne flytter derfra blandt andet for at tage en uddannelse. Et projekt på Aalborg Universitet undersøger, hvad der har betydning for de unge mænds ønsker om ungdomsuddannelse, og deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.
Tinne Geiger har intervjuat lektor Stine Thidemann Faber.

Lång lärlingstradition ger unga jobb

Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. 
 DialogWeb har med försökt att titta djupare på hur Tysklands lärlingssystem fungerar. 
 Finns det något i systemet som vi kan ta med oss till Norden? frågar Marja Beckman.

Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp 

En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas. 

Clara Henriksdotters artikel inleder en serie om unga i Norden som publiceras på svenska i DialogWeb och på finska i www.sivistys.net.

www.dialogweb.net
www.facebook.com/dialogweb
 E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi