Många krafter jobbar för inklusion i Norden

Nordisk konferens om inklusion, Stockholm 25 september 2019.

 
Norden har en vision för 2030 som handlar om just integration.Foto: Marja Beckman Norden har en vision för 2030 som handlar om just integration.Foto: Marja Beckman

120 deltagare från hela Norden samlades i Stockholm under en dag för att diskutera hur civilsamhället bidrar till att främja inklusion och hur vi ska få ett fungerande samarbete mellan civilsamhället och det offentliga.

En ny forskning från Nordregio analyserar hur frivillighet och civilsamhället har bidragit och kan bidra till integration i glesbygden. Forskarna från Nordregio betonar att vardagsinklusionen är viktig; de små, nära gemenskaperna är viktigaste för att leva ett gott liv. Att kunna navigera i vardagen stärker självförtroendet och ger folk en känsla av mening. Brobyggandet mellan civilsamhällets organisationer och myndigheter hjälper nya borgare att engagera sig och få sina röster hörda. Många kommuner i Norden anser också att samverkan med civilsamhället är strategiskt viktigt för att överleva i situationer när de ”starka ekonomiska musklerna” inte räcker till.

Flera av talarna lyfter under dagen fram tidsaspekten – inklusion tar tid. Värderingar ändras när man flyttar sig! Men det tar tid att bygga tillit till samhället.  När man väl har tillit, kommer också trygghet och tolerans. Över tid övergår migranter och nyanlända också till mer demokratiska och jämställda värderingar. Utmaningen vi har på mänga ställen i Norden är hur vi ska ändra mönster och rutiner som påverkar möjligheteterna att göra egna val och fatta egna beslut, och hur ska vi skapa ett fungerande sammanhang mellan samhälle, skola och utbildning och familj.

För mer inspiration från konferensen - NVLs Twitter-profil.