Många olika sorters aktiviteter i Sverige

 

Varje medlemsland har stött ett nationellt kulturprojekts arbete med interkulturell dialog. Home not Home som är Sveriges bidrag, är alltså ett av 27 nationella projekt som pågår i Europa idag.
På websidan homenothome.se har information om en rad olika aktiviteter kring temat Interkulturell dialog samlats. Det rör sig om inte mindre än ett 50-tal arrangemang runt om i landet. Två program står för de i särklass största antalet aktiviteter, nämligen Mot Väggen och Restore Hope.

Mot Väggen och Restore Hope

Teaterstycket Mot väggen handlar om en kärlekshistoria mellan en ung flicka och en dubbelt så gammal turkisk diskplockare. Det är en dramatisering av filmen som är regisserad av Fatih Akin som belönades med Guldbjörnen i Berlin 2004. Pjäsen visas på 24 orter i landet från Kiruna till Malmö och kan används som utgångspunkt för lokala debatter mm.
Riksföreställningars utställning om att leva gömd utan rättigheter Restore Hope: Se mej! om gömda kvinnor är ett videokonstverk. Det består av en sju kvadratmeter stor utställning som kan fraktas runt med släpvagn och visas i princip var som helst. Turnéplanen omfattar tolv platser från Piteå till Malmö.

Mellanförskap

En annan aktivitet är det samtal som föreningen Mellanförskapet tillsammans med Home not Home och Studentkåren i Malmö genomförde på Malmö Högskola i slutet av oktober. Där diskuterades begreppet "mellanförskap". Det beskriver en del av upplevelsen av att växa upp i Sverige, men ändå inte ses som svensk. Ofta används ordet utanförskap när det egentligen handlar om mellanförskap. Enligt det korta referatet på hemsidan konstaterades att mellanförskapet är en del av det svenska samhäller och borde bli mer belyst av medierna.

Frivilligorganisationernas betydelse kartlagd av 5i12

5 i 12-rörelsen har varit partner bakom ett projekt för att studera frivilligorganisationernas arbete med integration. Motor i det arbetet har projektledaren Anders Bergman varit. ”För mig är det alldeles uppenbart att frivilligorganisationernas engagemang och pådrivande kraft är av avgörande betydelse för en lyckad integration av de nya svenskarna”, säger han. ”Vår kartläggning pekar entydigt på vilken potential de representerar. ”Det är genom det enträgna ideella föreningsarbetet och de kontaktvägar de erbjuder som de stora möjligheterna till möten mellan människor med olika kulturell bakgrund finns”, säger han och tillägger att jobbet förstås är den andra stora kontaktytan. ”Den civila sektorn är i sig en viktig arbetsmarknadsarena med möjligheter till referenser som blir allt viktigare för att få ett jobb” Här påminner han om det reviderade studiematerialet Heja Jobbet. Det är ett webbmaterial som bygger på övningar, spel och rollspel. Det omfattar hela trettiosju menyer med 17 interaktiva övningar, 18 videofilmer och 60 ungdomsröster. ”De bjuder på en resa där du testar både dina egna och andras fördomar och tvingar dig att göra egna ställningstaganden” avslutar Anders.
Mer om kartläggningen och om Heja Jobbet finns att läsa via länkar från 5 i 12-hemsidan.

Konferens i Stockholm

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet genomförs den 12-13 november (ungefär samtidigt som det här numret av Dialog Web redigeras) en konferens i Stockholm med rubriken How soon is Now? The policies of Interculture. Den vill lyfta fram interkulturell dialog på nationell, nordisk och europeiskt sammanhang. Syftet är vidare att summera slutsatser och rekommendationer för dessa nivåer från det civila samhället och politiker. Om vad som kommer ut av konferensen kanske vi får anledning att rapportera senare.

Länkar:
www.homenothome.se
www.5i12.se
www.mh.se