Många vill anordna nya utbildningar inom yrkeshögskolan

 
En gång per år är det möjligt för statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer att ansöka om statsbidrag för att bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Aktuell ansökningsomgång avser Yh-utbildningar med planerad start hösten 2010 eller våren 2011. Myndigheten har fått in 851 ansökningar om statsbidrag för att bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, vilket motsvarande 23 222 utbildningsplatser. Myndigheten har i en tidigare prognos beräknat att utrymmet motsvarar cirka 7 000 utbildningsplatser. Cirka hälften av utbildningsplatserna avse kortare Yh-utbildningar, det vill säga utbildningar på max ett år. En lista med beslutade utbildningar publiceras på www.yhmyndigheten.se under senare delen av januari.