Mange deltar ikke i arbeidslivet – av en eller annen grunn

 

Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med det ved å tilby kunnskap.  Den mener at ansvaret for opplæring for voksne er i dag uoversiktlig, og at den dessuten er delt mellom ulike departementer, direktorater og forvaltningsnivåer. Tiden er inne for å utvikle en helhetlig politikk som tar hensyn til utfordringene folk møter, enten de trenger voksenopplæring, utvidet rett til videregående opplæring eller andre tiltak. For å få det til, vil den høre hva aktørene mener.

Les meningene her