Mange deltok på „ Dagen for utdannelse i turisme“

 

Formann Árni Gunnarson, åpnet dagen, fulgt av to forelesninger om utdannelsens betydning i turismen. Deretter kom presentasjoner av de tilbud om utdanning og trening på Island og ett som handlet om utviklingen av studietilbud for ufaglærte innen for reiseliv. Til slutt overrakte utdanningsminister, Katrín Júlíusdóttir, anerkjennelsen til årets virksomhet for medarbeidertrening. I år 2011 var de FLYBUS som fikk den.

Mer: Saf.is