Mangfoldighed som ressource i voksenundervisningen

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Målgruppen for konferencen er de der arbejder med voksnes læreprocesser som enten undervisere, vejledere, konsulenter og uddannelsesplanlæggere mv., samt andre interesserede, der arbejder med integration, læring og kompetenceudvikling.
Tilmelding til konferencen skal ske senest tirsdag d. 1. april 2014 via NCK’s hjemmeside på dette link.
Deltagelse i konferencen er gratis. På grund af et begrænset antal pladser opkræves et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afmelding senere end 1. april 2014.

Mer info og program: PDF