Mångkulturell

 

Mångkulturell


Etniske minoriteter i Kriminalforsorgen

Rapport om etniske minoriteter i danske fængsler.
Rapporten beskriver indsattes liv og forhold i fængslerne.

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: fluke(ät)mail.dk

Pdf


Fængselsundervisning – fra modmagt til tilpasning

Publicerat: 7.4.2008
Land: DK

Beskæftigelsesleder Marianne Krammer fra Statsfængslet i Ringe, Danmark, har skrevet et speciale i fængselsundervisning med titlen ”Fængselsundervisning – fra modmagt til tilpasning” Opgaves problemformulering er:
"Hvilke skoleoplevelser har unge indsatte med anden etnisk baggrund haft, og hvorfor vælger mange, på trods heraf, alligevel at gå i skole i fængslet. Hvad betyder det for overvejelser i retning af en særlig pædagogisk tilgang til denne gruppe?"
Opgaven analyserer og fortolker årsager til, at indsatte med minoritetsbaggrund ikke lykkes i folkeskolen og formulere overvejelser over hvilke områder en særlig pædagogik for unge indsatte med minoritetsbaggrund kan indeholde.

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: fluke(ät)mail.dk

Opgave (pdf)


Livshistorier og Kriminalitet, af dr.theol. Lissi Rasmussen

En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der?
For at sætte kriminalpræventivt og socialpædagogisk ind i forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der begår kriminalitet, må man kende deres baggrund, selv- og gruppeopfattelser, ressourcer og tanker om fremtiden. Denne rapport/bog søger at afdække et sådan helhedsbillede, bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier, og konkluderer, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion - ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til deres kriminelle løbebane.

Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og af spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: fluke(ät)mail.dk

Rapport (pdf)


Somaliske indsatte i danske fængsler

Publicerat 2011
Undersøgelsens overordnede formål er at undersøge uddannelsesbaggrund, -ønsker og –behov blandt indsatte med somalisk baggrund i danske fængsler. Undersøgelsen har fokus på indsatte med ikke-nordisk statsborgerskab og har udgangspunkt i et ønske om at kortlægge forudsætningerne for, at de nordiske lande lever op til de rettigheder, indsatte i nordiske fængsler har til uddannelse som følge af internationale konventioner på området.

Uppgiftslämnare: Per.Thrane(ät)kriminalforsorgen.dk

Rapport (pdf)
Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org