Mångkulturella möten i professionell vägledning

 

Syftet med rapporten är att ge djupare kunskap om vägledarnas praktiska erfarenheter av och uppfattning om vad mångkulturell vägledning är för dem. I skriften presenteras vägledarnas egna uppfattningar om hur de bäst kan utveckla sin kompetens och en modell för mångkulturell vägledning. 

Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden. 

Rapporten har också blivit översatt till engelska och utkommer i tryckt format senare detta år.
Uppgiftslämnare: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Rapporten findes også på engelsk.