Mångkulturella möten i professionell vägledning

NVL 2013

 

Syftet med rapporten är att ge djupare kunskap om vägledarnas praktiska erfarenheter av och uppfattning om vad mångkulturell vägledning är för dem. I skriften presenteras vägledarnas egna uppfattningar om hur de bäst kan utveckla sin kompetens och en modell för månkulturell vägledning. 
 Raporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

Rapport: PDF
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi