Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

 

Inom utbildning och forskning kommer man under året bl a att söka efter och sprida god nordisk praxis, som främjar kulturell mångfald och invandrarnas möjligheter till utbildning. Också lärarnas mångkulturella kompetens skall förstärkas och lärandemiljöerna utvecklas.
I och med att Nordplus-programmet utvärderas och planeras för tre år framåt, lyfts mobilitet, språkkunskaper och nordiskt identitet upp under året. En konferens om dessa teman ordnas i maj.

Mera information om Finlands ordförandeskap:
Minedu.fi och Formin.finland.fi