Mannsforskning

 

Mannsforskning

I våre nordiske land finnes det etter hvert gode fag miljøer for kjønnsrelatert forskning. I stor grad er disse miljøene knyttet til forskning som har til hensikt å forstå forskjeller hvor kvinnen har vært den underlegne jamfør mannen. Nå ser vi faretruende mange tegn på at mannens utvikling opplever en stagnasjon på flere av livets viktige områder. Behovet for forskning med og i et mannsperspektiv er derfor stort.

av Tor Erik Skaar

En av de fremste forskerne vi har i Norden innen kjønnsrelaterte spørsmål, er Jørgen Lorentzen. Han har sitt daglige virke i Senter for kvinne- og kjønnsforskning Universitetet i Oslo. Han tar opp mannsperspektivet i en rekke bøker, artikler og foredrag.
Han peker på skjevhetene vi nå ser innefor høyere utdanning i Norge, hvor hele 2 av 3 er kvinner. -Hadde det vært en omvendt situasjon i favør av guttene, så hadde det blitt stor ståhei og mye oppmerksomhet rundt dette. Trolig hadde politikerne satt i gang strakstiltak for å rette opp i denne skjevheten, tror Lorentzen.

Vi menn bygger ikke lenger landet

-Menns identitet er blitt mer ullent. For mannen har det tidligere dreid seg om å få seg et yrke, en jobb, en kone og familie. Dette har vært mannens identitet og gitt mening. Men nå er det ikke lenger slik at vi menn bygger landet eller gjenreiser Europa., sier Lorentzen
- Nå er det slik for unge gutter i skolen at det har utvikla seg en tendens eller en kultur som sier at det ikke er kult å være flink. Vi har en snever forståelsesramme for at gutter er gutter. Holdningen til vanskelige gutter er ofte å stenge dem ute. Slik kan vi ikke ha det, sier han
Det er også slik at når gutter og menn får vanskeligheter, tar de i liten grad initiativ for å søke hjelp. En mann er lært opp til å ”feie for egen dør” Derfor velger menn i større grad isolasjon, eller i verste fall søker de mot miljøer som forsterker asosialiteten. Her er jenter annerledes. De har ofte godt utviklede nettverk, og er i mindre grad redde for å søke hjelp, sier manns og kjønnsforskeren Jørgen Lorentzen


Mer om Jørgen Lorentzen og Senter for kvinne- og kjønnsforskning: www.skk.uio.no/forskning/forskersider/forskerside_lorentzen.html

tor.erik.skaar(ät)vofo.no

Diskutera artikeln i

Forum


Vi har en snever forståelsesramme for at gutter er gutter, sier Jørgen Lorentzen
Vi har en snever forståelsesramme for at gutter er gutter, sier Jørgen Lorentzen