Mänskliga rättigheter

 

På regeringens uppdrag har Folkbildningsrådet fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna, MR, i samhället. Studieförbund och folkhögskolor hade möjlighet att söka pengar för olika projekt.

- Frågor om mänskliga rättigheter har varit uppe på dagordningen tidigare hos oss men inte på samma sätt som nu. Nu har vi haft möjlighet att samlas, bygga kompetens och tillföra kunskap, säger Kenneth Lundmark, verksamhetsledare på Kulturens bildningsverksamhet, en av folkbildningens organisationer som fick ta del av de särskilda medlen.

Läs mer