Maria Björkman föreslås som ny ordförande för socialnämnden

 

 
Socialdemokraternas valberedning föreslår att Maria Björkman, chef vid ABF Gotland, tar över ordförandeposten i socialnämnden på Gotland.