Markant fremgang for velfærdsuddannelserne

 

 
20-05-2009
Stigningen er også kommet Danmarks største uddannelser til gode – de vigtige velfærdsuddannelser til pædagog, lærer og sygeplejerske. Hele 16 procent flere søger ind på pædagogstudiet, mens otte procent flere vil læse til sygeplejerske og fem procent flere vil være folkeskolelærer. Mest markant er stigningen til de nye erhvervsakademiuddannelser, hvor 37 procent flere søger ind, mens fremgangen er på 12 procent i alt for professionsbacheloruddannelserne.
Der kan være flere forklaringer på stigningen dels den stigende arbejdsløshed i forbindelse med den finansielle krise, som rammer ufaglærte hårdest, og dels at der har været iværksat en række initiativer for at styrke uddannelserne bl.a. det faglige indhold og forbindelsen mellem teori og praksis har fået et løft.
De fleste ansøgere til Undervisningsministeriets uddannelser kommer ind gennem kvote 1, hvor der er ansøgningsfrist 5. juli. Der kan derfor håbes på yderligere stigning.
LINK