Markedsføringsplan for Danmark som uddannelsesland er nu klar

 

 
24-04-2007
Regeringen har indgået forlig med socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv markedsføring af Danmark. Der er afsat 412 mio. kr. over en 4-årig periode til handlingsplanens gennemførelse, heraf er de 24. mio. kr. reserveret til aktiv markedsføring af Danmark som uddannelsesland. I handlingsplanen indgår oprettelsen af Fonden til Markedsføring der med 150 mio. kr. skal fremme ”store perspektivrige initiativer, konferencer m.m.”. Herudover er der afsat midler til at markedsføre Danmark som kreativ nation, som turistmål og som investeringsland, og til modernisering af indsatsen for dansk eksportfremme.
Læs mere på økonomi- og erhvervsministeriets hjemmeside www.oem.dk/sw18477.asp