Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 
Koko maassa on käyty 25 yt-neuvottelut, ja henkilöstöä vähennetään yhteensä jopa noin 4000:lla.
Suurimmat leikkaukset kohdistuvat Helsingin yliopistoon. Yliopisto vähentää henkilöstöään kahdessa vuodessa noin tuhannella henkilöllä, joista yli puolet irtisanotaan. Yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluyksikkö, joka järjestää mm. opettajien täydennyskoulutusta, irrotetaan omaksi osakeyhtiökseen.
 
Helsingin yliopistossa oli vuoden 2014 lopussa reilut 8000 työntekijää.