Massiva uppsägningar på universiteten

De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 
I hela landet har det förts 25 samarbetsförhandlingar gällande universiteten och minskningen på personalen uppgår till ca 4000 anställda.
De största nedskärningarna sker på Helsingfors universitet. Inom två år minskar universitetet sin personal med ca 1000 anställda. Mera än hälften av dessa sägs upp. Universitetets utbildnings- och utvecklingstjänster, som arrangerar bl. a. fortbildningar för lärare, ska bli ett eget aktiebolag.
Helsingfors universitet hade i slutet av år 2014 drygt 8000 anställda.