Master i karriereveiledning

Et nytt masterprogram i karriereveiledning skal igangsettes fra høsten 2014 i Norge. Det er to høgskolene som er felles ansvarlig for masterprogrammet, og de er i en prosess med å få godkjent studie- og emneplaner.

 

Målet er å utvikle studentenes kompetanse, slik at de kan håndtere utfordringer i arbeidet med karriereveiledning til personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Kompetansen skal være basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.
Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det betyr at studentenes erfaringer fra karriereveiledning er utgangspunktet for undervisningen. Gjennom studiet videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis og slik videreutvikle sin kompetanse.

Les mer hos Høgskolen i Lillehammer
Les mer hos Høgskolen i Buskerud og Vestfold