Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

 

I denne forbindelse har en arbejdsgruppe på universitetet udarbejdet et forslag til organisering og indhold af uddannelsen. Dette arbejde er gjort i tæt samarbejde med lokale vejlederforeninger og fagfolk indenfor vejlederområdet ved Islands Universitet. Målgruppen for uddannelsen er først og fremmest vejlederpraktikere i folkeskolen, gymansieskoler, erhvervsskoler, på arbejdsformidlingskontor og indenfor højere uddannelse. Dertil kan alle interesserede, som opfylder optagelseskravene søge ind på uddannelsen.

Mere info om uddannelsen bliver løbende lagt ud på: www.setur.fo