Matalasti koulutettujen koulutustarpeita selvittänyt neuvosto lakkautetaan