Med samarbete vågar fler använda datorn

Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

 
Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin. Marja Beckman Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.

År 2010 levde 1,5 miljoner svenskar utan datorer och internet. Något måste göras. En grupp, bestående av representanter från bland annat studieförbund, folkhögskolor, bibliotek, myndigheter och föreningar bildades. Målet var att använda sina samlade resurser för att på ett klokt sätt nå ut till och hjälpa osäkra datoranvändare. 
Ur projektet IKT-lyftet växte kampanjen Digidel fram och i stället för att tala om den digitala klyftan började man tala om digital delaktighet. 
– Det var viktigt att samlas kring ett gemensamt mål, och man fastställde att ett smart och ambitiöst mål skulle vara att få 500 000 personer att bli digitalt delaktiga, berättar Christine Cars-Ingels, tills helt nyligen kanslichef för Digidel, vars kansli finansierats av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

”Match.com-effekt”

Hon berättar att forskaren Olle Findahl tror att Digidel har varit starkt bidragande till att få nya användare, så kallade ”late adapters”, att våga och orka bli digitalt delaktiga. Olle Findahl har bland annat skrivit rapporten ”Svenskarna och Internet”, och på Digidels uppdrag gjort flera fördjupningsrapporter om digital delaktighet.
– Det är lättare att få igenom verksamheten i den egna organisationen om man finns med i ett nationellt initiativ. Dessutom har Digidel haft en ”Match.com-effekt” i och med att de deltagande organisationerna har kunnat hitta varandra på webben, säger Christine Cars-Ingels.
Det är främst äldre och lågutbildade som är digitalt motvilliga. För att få fler att våga använda datorer kan man utgå från det personliga intresset.
– De flesta är intresserade av någonting. Här har studieförbunden en viktig roll. En väg ut på nätet kan vara att på till exempel akvarellcirkeln få möjlighet att titta på en webbsida om nya akvarelltekniker. 

Gratis och flexibelt

Gratiströskeln är hög också. Om det kostar pengar skrämmer man ofta bort medelålders icke-användare med tunna plånböcker och korta utbildningar. 
– Det är också bra med flexibla studiecirklar eftersom många i målgruppen har oregelbundna arbetstider, säger Christine Cars-Ingels.
Biblioteken spelar en viktig roll i Digidels arbete. När bibliotekarierna får tekniska frågor från besökare kan de passa på att slussa dem vidare till någon studiecirkel. Bankerna, vars fysiska kontor lyser med sin frånvaro, har också arbetat med att slussa vidare ”late adapters”. 
– Vi har försökt få upp ögonen hos näringslivet, och även samarbetat med fackförbund och politiker. Vi fick upp frågan på den politiska dagordningen, fick besök i verksamheten av IT-ministern Anna-Karin Hatt och träffade en EU-kommissionär, Neelie Kroes, som skrev en julsaga om Digidel, berättar Christine Cars-Ingels.
Enligt Digidels egna beräkningar nådde man målet med god marginal: 540 000 personer blev enligt Olle Findahls prognos digitalt delaktiga. Projektet är nu avslutat, men många av de inblandade fortsätter att sitt arbete. Ett projekt som inspirerats av Digidel är Nordplus-projektet Inkludera flera. Det startades i augusti 2013 på initiativ av den finlandssvenska Bildningsalliansen.
Läs mer på digidel.se och se Nordvux webinar om Digidel:
www.nordvux.net/content/id/6860/webinar-digidel.

Digidels slutrapport lämnades till IT-minister Anna-Karin Hatt i december 2013. Den innehåller 16 förslag på vad som kan göras för att få ännu fler att bli digitalt delaktiga. Rapporten kan läsas här: digidel.se/just-nu/digidels-slutrapport/
Läs mer om Nordplus-projektet Inkludera flera här: http://inkluderaflera.fi
Seniorer hjälper varandra att bli digitala

I en gul villa nära Tumba station i Stockholm sitter en grupp damer och herrar framför datorerna. Lektionen har just börjat och i dag ska de få lära sig mer om ordbehandlingsprogrammet Word, samt att skicka filer med e-post.
– Repetition är kunskapens moder. När mina deltagare har glömt vad de har lärt sig på förra kursen säger jag att det är för att de inte har varit inne på datorn under veckan som gått. Man måste hela tiden hålla på för att komma ihåg hur man gör, säger Stig Sandström
Han är själv pensionär och blev handledare på SeniorNet grund av sitt intresse och engagemang. Föreningen SeniorNet spelade en viktig roll i Digidels arbete. Föreningen finns i hela landet och drivs ideellt av seniorer med ett stort digitalt intresse.
Botkyrka, som ligger i södra Stockholm, var en fem vinnare i Digidels landsomfattande utmaning för ökad digital delaktighet. Sammanlagt lämnades 71 bidrag till tävlingen. 
Kommunen vann på grund av sitt goda samarbete mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv. Många fick till exempel tips om SeniorNets kurser på biblioteket.

Rädsla för att klicka fel

Kursdeltagarnas kunskapsnivåer varierar, men Stig Sandström tycker att de flesta är mycket ambitiösa. Däremot finns ofta en rädsla för att klicka på fel länkar (datorn kan ju gå sönder) eller att betala räkningar via nätet. 
Många deltagare är relativt nyblivna pensionärer och har haft datorer i arbetet, men ofta har de använt samma program hela tiden och känner sig ändå osäkra på den övriga digitala världen.
– Vi gjorde faktureringar med datorn på mitt arbete, men jag har aldrig varit ute på nätet och sådant, berättar Sigvard Nyberg.
– Många har haft något program som de har jobbat med och lärt sig det, men inte så mycket mer, säger Ann Goetzinger, Stig Sandströms assistent på kursen. 
– Vi lär av varandra också. Det gäller att hänga med nu när man har slutat jobba, annars stannar man i utvecklingen, säger deltagaren Siv Klöverås

Motiveringen till att Botkyrka blev en av vinnarna i Digidels utmaning: ”Genom en ny modell för samverkan mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv får boende i kommunen bättre möjligheter till lärande och tillgång till nya sätt att kommunicera. Kommunen knyter innovativt ihop olika typer av aktörer för ett gemensamt mål och åstadkommer därigenom mycket goda resultat.” Läs mer om vinnarna HÄR

SeniorNet Sverige: www.seniornet.se