Med sikte på ny strategi

– Det handlar inte om att slå upp många förändringsfönster på en gång. Det handlar om att öppna ett litet förändringsfönster på glänt.
Det säger Gilla Granberg som är utvecklingschef i finländska Axxell. Yrkesutbildarens nya strategi tas fram frivilligt och tillsammans.

 
 Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm

Yrkesutbildaren Axxell som finns i södra Finland är mitt uppe i en energisk process. Nu ska den röda tråden hittas för kommande utmaningar. I det arbetet engageras alla som vill vara med, både ledning och övrig personal.

En kompass för framtiden

Utvecklingschefen Gilla Granberg har stor erfarenhet från tidigare strategiarbeten inom en kommun. Likheterna är många, men också skillnaderna. I en kommun handlar strategiarbetet om ett lagstadgat styrdokument för beslutsfattarna. Det tar sikte på vilka målsättningar kommunen ska ha och vad man ska satsa på för att uppnå visionen.

Det gör man genom att bygga upp ett fungerande samarbete mellan anställda, förtroendevalda och invånarna.

– I Axxell handlar det först och främst om att få med personalen, men också studerande i processen. En strategi ska inte enbart skrivas av en liten ledningsgrupp. Det här är ett arbete som vi gör tillsammans, men ingen ska tvingas vara med, säger Gilla Granberg.

Hon ser strategiprocessen som ett arbetsverktyg där man kan erbjuda hela personalen både inspiration och nytänk under en längre tidsperiod.

– Den färdiga strategin man skriver ska vara kort, koncis och fokuserad. Den blir en inspirationskarta och en kompass, den röda tråden som visar vart vi är på väg.

Rakt in i klassrummet

Rektorn Lena Johansson har flera strategiarbeten bakom sig. I den föregående strategin som gjordes upp för åren 2018–2021 fanns pedagogiken med som ett tyngdpunktsområde.

– I den nuvarande går Axxell ännu ett steg längre. Nu fokuserar vi på själva undervisningssituationen och kommer konkret in på klassrumsnivå, säger rektorn.

Personalen har erbjudits många inspirerande on-line utbildningar under våren och hösten. De har samtidigt fungerat som väckarklockor för den tid vi lever i.

De proffsiga toppföreläsarna har behandlat ämnen som jämlikhet, välbefinnande i klassrummet, ”digisprånget” och även begreppet ”flipped classroom”. Arbetshälsa och miljö finns med som teman för hösten.

– Responsen har varit god. Under skolåret 2021–2022 fortsätter vi med ett uppföljande koncept som vi kallar ”Den pedagogiska timmen”. Den förverkligas under en torsdagseftermiddag varje vecka, säger Lena Johansson.

Den pedagogiska utvecklingen är enligt rektorn synnerligen viktig, eftersom cirka hälften av Axxells studerande har någon form av särskilda behov.

Yrkesutbildaren Axxell har sitt huvudsäte i Karis i södra Finland. Yrkesutbildaren Axxell har sitt huvudsäte i Karis i södra Finland.

Utbilda för arbetslivet

I den framtida yrkesutbildningen är kopplingen till arbetslivet viktig.

Det här området hör också starkt ihop med Axxells strategi: #AxxellHållbarutbildning. Begreppet Hållbar utbildning valdes genom en namntävling och omröstning bland personalen.

Læs også artiklen ”Hållbar utbildning vann pris”.

– Vi ska svara mot arbetslivets behov. Våra utbildningar ska aldrig vara ett självändamål. Vi behöver hela tiden checka att vi har rätt innehåll i våra utbildningar, och vi ska även satsa mycket på nyckelkompetenserna, säger Lena Johansson.

Rektorskaffe på fredag

Efter strategiprocessens inledande kick-off-tillfälle med futuristen Niko Herlin, fick personalen även lyssna på poddar som producerades explicit för Axxells behov.

Till strategiprocessen hörde också flera enkätundersökningar bland personalen. I den framkom det önskemål om förbättrad kommunikation.

Det var enligt utvecklingschefen Gilla Granberg inget oväntat. I en utbildningsorganisation som verkar på sju orter, har 31 olika utbildningsprogram, en personalstyrka på 300 personer och cirka 3000 studerande, finns alltid ett behov av att utveckla kommunikationen mellan olika parter.

– Ett litet steg på vägen var att vi snabbt började ordna något som vi kallar ”Rektorskaffe”. Vår rektor bjuder in till en virtuell stund varje månad med olika gäster. Där kan vi mötas under lite friare former, berättar Gilla Granberg.