Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.

 
Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet Heli Sorjonen/Kommunförbundet

Medborgarinitiativet inleds måndagen den 18 september och organisationerna har som mål att samla ihop minst 50 000 underskrifter så att initiativet går till behandling i riksdagen.

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter är studeranden skyldiga att själva skaffa läroböckerna, arbetsredskap och arbetsmaterial som behövs vid undervisningen och ansvara för examensavgifterna. Det här anser initiativtagarna bakom medborgarinititiativet är fel. Studeranden ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.

Läs mer

Källa: kommuntorget.fi