Medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2010

 
Insatserna bör enligt regeringsbeslutet koncentreras till ett fåtal pilotprojekt som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att nå de identifierade målgrupperna, t ex genom att aktörerna redan har en erfarenhet av området. Deras erfarenheter ska sedan kunna spridas bland övriga aktörer.
Läs mer:
www.folkbildning.se/Aktuellt/Aktuella-projekt/Medel-for-jamstalldhetsinsatser-inom-folkbildningen/