Medel för yrkesinrikad gymnasial vuxenutbildning

 
Det är nu möjligt för kommunerna att söka medel för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Ansökan ska ske senast den 16 mars. Regeringen ser gärna att samverkan sker mellan kommuner. Samverkan måste också ske med Arbetsförmedlingen samt med arbetsgivare/företag/branschorganisationer.
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14932