Medlemsmöte i PRO Kågeröd

 
Ordf Ingrid Hildingsson hälsade välkommen till medlemsmötet i Kågerödslund. Två nya medlemmar hälsades särskilt välkomna. Information lämnades om RFP-möte i Svalöv, ABF-möte i Klippan och PRO-distriktets årsmöte i Kristianstad.