Medskapandets konst

 
Konferensen är Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling. De tidigare konferenserna har hållits i Göteborg (2004), Oslo (2006), Odense (2008) och Åbo (2011). 

Konferensen tar sitt avstamp i den lokala nivåns bidrag till hållbar utveckling i ett lokalt, nordiskt och internationellt perspektiv och en tematisk utgångspunkt för detta är Ålborgåtagandena för hållbar stadsutveckling. 

Syftet med konferensen är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden. Programmet på konferensen kommer att innehålla huvudsessioner och workshops.

Plats: Umeå, Sverige

Arrangör: Konferensen anordnas av Umeå kommun tillsammans med Nordiska ministerrådet, Regeringskansliet i Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kontaktuppgifter: Projektledare Barbro Ruda, barbro.ruda(ät)umeå.se