Menestyksellistä hakevaa toimintaa Nosteessa

 
Hakevalla toiminnalla on pystytty näiden vuosien aikana tavoittamaan sitä väestön osaa, joka on sekä ikänsä että aikaisemman pohjakoulutuksensa puolesta heikoimmin koulutukseen innostuvaa. Koulutuksen on 1.12.2008 mennessä aloittanut noin 24 000 henkilöä ja saman ajanjakson kuluessa he ovat suorittaneet noin 15 600 ammatillista tutkintoa, ammatillista osatutkintoa, tietokoneen ajokorttia tai ajokortin osia.  Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloittaneiden määrä on 854 ja tutkintoja sekä tutkintojen osia on tullut suoritetuksi 427.
Ohjaukseen ja neuvontaan panostamalla on voitu vähentää opiskelun vaikeutumista ja keskeyttämistä. Arvioinnin mukaan Noste-opiskelijat ovat keskeyttäneet opiskelunsa keskimääräistä harvemmin kuin muut aikuisopiskelijat.
Vuonna 2003 alkaneen Noste-ohjelman tavoitteena on ollut lisätä vähiten koulutusta saaneiden aikuiskoulutukseen osallistumista. Koulutustarjontaa ja mahdollisuuksia on lisätty 30-59 –vuotiaille työelämässä oleville aikuisille, joilla on enintään perusasteen tutkinto sekä niille 25 vuotta täyttäneille, joiden perusasteen tutkinto on jäänyt kesken. Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Noste on opetusministeriön aikuiskoulutuksen interventio, jota toteutetaan kolmikantayhteistyönä ja lääninhallitusten hallinnoimana. Koulutuksen järjestäjät ovat verkostoituneet alueellisiksi ja maakunnallisiksi verkostoiksi, joissa on ylitetty oppilaitosmuotojen rajoja ja verkostoiduttu myös työelämän järjestöjen kanssa.
Koulutus on maksuton osallistujille. Noste-ohjelma päättyy 31.12.2009.
Lisätietoja: projektipäällikkö Marja Pakaste puh. 0400 693 887, marja.pakaste(ät)laaninhallitus.fi
www.noste-ohjelma.fi