Menestyshanke antaa nuorille tärkeää työkokemusta

Ihminen tarvitsee työkokemusta löytääkseen oman tiensä elämässä. Bergenissä ideoitu hanke ”Orntli’ arbeid” on saavuttanut loistavia tuloksia.

 
Koordinaattorit ja hankejohtaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Vasemmalta Kristoffer S. Refvik, HR-osaston päällikkö Marie Sofie Størdal, hankejohtaja Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim ja Torstein S. Bjørkås. Valokuva: Torhild Slåtto Koordinaattorit ja hankejohtaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Vasemmalta Kristoffer S. Refvik, HR-osaston päällikkö Marie Sofie Størdal, hankejohtaja Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim ja Torstein S. Bjørkås. Valokuva: Torhild Slåtto

Vajaassa kahdessa vuodessa nimellä ”Orntli’ arbeid” (”Oikeaa työtä”) kulkeva hanke on järjestänyt harjoittelupaikan 337 nuorelle. Tilapäisten keikkahommien sijaan nuorille on tarjottu arvokas mahdollisuus työharjoitteluun, jota 337 osallistujaa ovat itse halunneet kokeilla.

– Tämän hankkeen parissa on ollut hienoa ja antoisaa työskennellä, osastopäällikkö Marie Sofie Størdal ja hankejohtaja Heidi Sunde Vik kertovat. He ovat onnistuneet luomaan tyhjästä menestyksekkään hankkeen pika-aikataulussa. DialogWeb tapasi kaksikon hankkeen tiloissa Bergenin keskustassa. 

Nuorisotyöttömyys kasvussa vuonna 2016      

Oli kiire tehdä jotakin. Nuorisotyöttömyys kasvoi jatkuvasti. Oppisopimuspaikoista oli pulaa. Syksyllä 2016 Bergenin kaupunki sai haasteen: mitä se voisi tehdä asialle? HR-osasto ei hukannut aikaa, ja kuuden viikon kuluttua suunnitelma oli valmis. Tarkoituksena oli hankkia työharjoittelupaikkoja kaupungin eri yksiköistä ja palkata koordinaattoreja etsimään hakijoiden ja harjoittelupaikkojen joukosta toisilleen mahdollisimman hyvin sopivat. Malli oli yksinkertainen ja ehkä uskaliaskin, mutta sen laatijat uskoivat siihen ja saivat poliitikot puolelleen. 

Ensin piti palkata koordinaattoreita. Myös tässä hankkeen organisoijat toimivat tienraivaajina. Størdal kertoo, että he pyysivät Norjan työ- ja hyvinvointivirasto NAV:ltä listan nuorista korkeakoulutetuista työttömistä. Näiden joukosta löytyi paljon taitavia ihmisiä. Pian hankkeeseen oli palkattu kolme koordinaattoria ja hankejohtaja, kaikki alle 30-vuotiaita. 

– Istuin linja-autossa matkalla kotiin, kun NAV:stä soitettiin. Ensimmäinen ajatukseni oli, että olen varmaan täyttänyt työttömyysajan ilmoituslomakkeen väärin, hankejohtaja Sunde Vik kertoo. Hänen suureksi yllätyksekseen asia koskikin työpaikkaa – hän saisi auttaa muita työllistymään. 

MediaHandler (1).jpg  

Hankejohtaja Heidi Sunde Vik on iloinen saadessaan auttaa nuoria löytämään oman tiensä. 

Kaupungin yksiköistä vastakaikua hankkeelle

Yksi tärkeä edellytys hankkeen käynnistämiselle oli, että kunnalla olisi tarjota sopivia työpaikkoja. Tämä tuskin olisi ongelma Bergenissä, jossa on 17 000 työntekijää ja runsaasti yksikköjä sekä työpisteitä. Hanke saikin ilmaa siipiensä alle, kun kaupungin osastot ja yksiköt ilmoittivat mukaan yli 200 mahdollista työharjoittelupaikkaa. 

– Pyysimme intranetissä apua löytääksemme työharjoittelupaikkoja työttömille nuorille ja saimme uskomattoman paljon vastauksia. Ilmoitimme selvästi, että työharjoittelijan ei ole tarkoitus korvata uutta työntekijää, oppisopimusopiskelijaa eikä sijaista, kertoo Størdal, joka on toiminut hankkeen kätilönä ja on siitä vastuussa johtoryhmälle. Hanke sai lähtölaukauksensa 1. päivänä marraskuuta 2016. Hankejohtaja Sunde Vikin ja koordinaattorien ensimmäisenä tehtävänä oli löytää nuoria osallistumaan hankkeeseen. Heidän oli myös luotava käytänteet sekä työtavat.

Tavoite ylitettiin 

Hankkeen konkreettisena päämääränä oli järjestää ensimmäisenä vuotena työharjoittelu 150:lle 18–25-vuotiaalle nuorelle. Størdal arveli tavoitetta kovin optimistiseksi. Tosiasiassa se kuitenkin saavutettiin puolessa vuodessa, ja vuoden 2017 lopussa työharjoittelupaikan saaneiden nuorten määrä oli jo 255. Tähän päivään mennessä luku on kasvanut vielä 80:lla. NAV tukee hakijoita niin sanotun toimenpiderahoituksen avulla

”Orntli’ arbeid” -hanke on synnyttänyt paljon aurinkoisia tarinoita, mutta onnistuminen ei ollut itsestäänselvyys. NAV on suuri ja raskas virasto, ja isolla kaupungilla on laaja hallintokoneisto. Bergenin kaupungin HR-osasto ja hankeorganisaatio ovat kuitenkin työskennelleet ahkerasti ja sinnikkäästi. 

– Hyvä aikomus saada nuoret harjoitteluun ei saa tyssätä järjestelmään, sanoo Størdal. Hän kehuu Årstadin kaupunginosan NAV-toimistoa, joka on avannut hankkeelle ovia moniin muihinkin kaupunginosiin. Ikävä kyllä NAV:n toimenpiderahoitusta on nyt leikattu, ja siksi työharjoittelujen käyttöä on joksikin aikaa rajoitettu.
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt (NHO ja LO) ovat myös hankkeen yhteistyökumppaneita. NHO on itse palkannut koordinaattorin, joka hoitaa jäsenyritysten työharjoittelupaikkoja. 

DialogWeb tapasi yhden työharjoittelijoista. Hän ylistää hankkeen ohjaajia. – Olen valtavan tyytyväinen. Asiani järjestyivät nopeasti, hän sanoo. (Lue Emman haastattelu, joka on ohessa omana juttunaan.) 

Yhteensopivuus on tärkeää

– Keskenään hyvin erilaiset ihmiset ovat hyötyneet työharjoittelusta. Heidän joukossaan on toisen asteen koulutuksen keskeyttäneitä nuoria, sairauksien ja muiden ongelmien kanssa kamppailevia sekä vastavalmistuneita, jotka etsivät ensimmäistä työpaikkaansa

– Millaisia työharjoittelupaikkoja teillä on tarjolla? 

– Maatalous- tai myyntityötä emme voi tarjota, koska kaupungilla ei ole omia maatiloja eikä kauppoja. Mutta tarjoamme harjoittelupaikkoja päiväkodeissa, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, hoitokodeissa, toimisto- ja vastaanottotöissä, siivous- ja kunnossapitotehtävissä sekä puisto-osastolla.   

– Miten kohtaatte työnhakijan? 

– Kutsumme hänet tapaamiseen, jossa käydään läpi tilannetta ja kartoitetaan koulutus sekä mahdollinen työkokemus. Lisäksi selvitetään odotukset: mikä hakijaa kiinnostaa ja mitä häneltä odotetaan. Meille on tärkeää, että työpaikka sopii hyvin yhteen hakijan toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden kanssa, Størdal toteaa. 

– Seuraamme asian etenemistä ja voimme auttaa käytännön järjestelyissä. Annamme neuvoja ja vinkkejä, mutta emme ole hoitajia. Jos hakijalla on fyysinen tai psyykkinen sairaus, kehotamme häntä hakeutumaan hoitoon. Meidän ei ole tarkoituskaan ymmärtää hakijan kokonaistilannetta – meidän tarjoamamme apu koostuu ”työlääkkeestä”, sanoo hankejohtaja Sunde Vik.   

Työlääke tepsii 

Työ on epäilemättä tehokas apu nuorille, jotka ponnistelevat edetäkseen elämässä. Puolet hankkeen kautta työharjoittelupaikan saaneista on jo päässyt tavalliseen palkkatyöhön tai koulutukseen.  

– Parasta työssäni on, että pystyn vaikuttamaan asioihin, Sunde Vik sanoo. Asteikon toisessa ääripäässä on turhautuminen, joka syntyy, kun työnhakija ei saa suoritettua harjoitteluaan loppuun ja menettää ehkä mahdollisuuden päästä pois hankalasta tilanteesta.  

Hankejohtaja ja koordinaattorit työskentelevät kaikki samalla toimistolla. Størdalin mukaan tämä on yksi hankkeen menestystekijöistä. He istuvat lähekkäin ja etsivät usein yhdessä keskustellen parasta ratkaisua tiettyyn tilanteeseen. Toinen tärkeä tekijä on, että hankkeen työntekijät ovat nuoria ja ymmärtävät näin ollen paremmin nuorten ongelmia. 

Bergenin kunta on löytänyt mallin, joka näyttää tuottavan erityisen hyviä tuloksia. Hankkeen jatkosta päätetään pian.