Menntun og styrkir veita 1500 einstaklingum tækifæri til aðlögunar

 
Menntunin á að vera jafngild starfsmenntun fyrir fullorðna. Af því leiðir meðal annars að í henni felst bæði umfangsmikil og víðtæk starfsþekking.  Þeim einstaklingum býðst að taka námið verða að vera á atvinnuleysisskrá hjá vinnumiðlun og þeir mega ekki njóta framfærslustyrkja frá námsstyrkjakerfinu. Styrkir til framfærslu á meðan á náminu stendur, samsvara atvinnuleysisbótum, en felast í framlögum til að virkja atvinnulausa. 
Meirihluti peninganna eru framlög frá hnattvæðingarsjóði ESB og þau nægja fyrir 1000 nýjum nemaplássum í starfsmenntun fyrir fullorðna og nærri 500 manns er boðið upp á annað nám, ráðgjöf, frumkvöðlastyrki og styrki til þess að stofna fyrirtæki. 
www.regeringen.se/sb/d/11990/a/134071