Mentorordningen i folkehøgskolen godt i gang

Det norske Folkehøgskoleforbundet har mottatt 1,41 millioner kroner til et pilotprosjekt om mentorordning for elever i folkehøgskole, som ikke har fullført videregående skole.

 

Et pilotprosjekt skal gjennomføres i skoleåret 2016‐2017 for å høste erfaringer fra tre folkehøgskoler med ulike tilnærminger innenfor en mentorordning. De tre prosjektskolene er Ringerike, Risøy og Skiringssal folkehøgskoler.

Mentorordningen har som mål å undersøke hvordan folkehøgskoler kan bidra til å skape motivasjon for ny
læring og fullføring av videregående opplæring for den tredelen av elevene på folkehøgskole som ikke har
fullført videregående opplæring. Prosjektet har hentet inspirasjon fra tilsvarende i Danmark.

Mentoreleven er vanlig elev ved folkehøgskolen, men har ikke fullført videregående skole og deltar i tillegg
frivillig og forpliktende i et mentorprogram gjennom skoleåret. Mentorprogrammet består hovedsakelig av en serie samtaler (mentaliserende veiledning) mellom elev og mentor. Det kan også inneholde elementer av gruppevise samtaler og hjelp til å forstå faglig utfordrende tema, for eksempel ved at det hentes inn kompetanse fra nærliggende videregående skole.

Elever som knytter seg til ordningen følges opp av sin mentor i prosjektåret og inntil ett år etter avsluttet
folkehøgskole. Økt selvinnsikt, kunnskap om utdanningssystemet og handlingskompetanse er viktige mål.

Fire til fem mentorer velges ut ved hver av de tre skolene. Mentorene fulgte et to dagers mentorkurs før skoleåret startet. Kurset følges opp av en erfaringssamling underveis i skoleåret. Mentorene på en skole utgjør et mentorteam. Det etableres et felles nettbasert ressursrom for mentorene.

Pilotprosjektet skal dokumenteres og evalueres av en ekstern forsker ved Høgskolen Sørøst‐Norge. Kunnskapsdepartementet har bevilget til sammen NOK 1 410 000 i 2016 og 2017 for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. Mellom 30 og 40 elever følger pilotprogrammet.