Mer än 30 procent av de intagna studerar

 

- Det här är utvecklingsområden som vi är medvetna om. Skolinspektionen hjälper oss att sätta ännu mer fokus på områden som vi redan arbetar med, säger Lena Axelsson, centralt klientutbildningsansvarig.

Läs mer på Kriminalvården.se
Läs rapporten: PDF