Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

 

Af Geir Syvertsen, Spesialrådgiver i Viken fylkeskommune

Artiklen er udlånt fra veilederforum.no

Høsten 2018 oppnevnte Nätverk för utbildning i fängelse en arbeidsgruppe med oppdrag om å kartlegge status og foreslå konkrete tiltak til forbedring, og bidra til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling om karriereveiledningstilbudet i fengsler. Fra hvert av de nordiske landene hadde arbeidsgruppa to deltakere som representerte både praksisfelt og administrasjon. Oppdragsgiver mottok sluttproduktet første halvår 2020. Denne artikkelen beskriver resultatet av arbeidet, og forteller også noe av det som har skjedd i etterkant.

Resultat og sluttprodukt

Arbeidsgruppen stod fritt til å velge formen som sluttproduktet skulle ha, og det vokste gradvis fram en beslutning om å levere to plakater. Den ene av disse to plakatene, kalt Karriereveiledningsplakaten, retter seg mot de som jobber i fengsler: karriereveiledere, ledere, ansatte i kriminalomsorgen og andre ansatte. Plakaten inneholder en definisjon av karriereveiledning, og under overskriftene Tilgjengelighet, Innhold, Sammenheng og Kvalitet angir den hva helhetlig karriereveiledning i fengsler bør inneholde.

Læs hele artiklen på veilederforum.no. Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler | Veilederforum.no