Mer kunnskap og mer bærekraftig reiseliv - utenfor allfarvei

Hver og en av oss kan bidra til bærekraftig utvikling. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kunnskap er avgjørende viktig. Kunnskap hos bedriftsledere og ansatte, kunnskap hos innkjøpere og kunder, kort sagt kunnskap i hverdagen.

 
Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn skreddersyr turopplegg, og er opptatt av å bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen. De tar gjerne turister med utenfor allfarvei til autentiske opplevelser. Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn skreddersyr turopplegg, og er opptatt av å bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen. De tar gjerne turister med utenfor allfarvei til autentiske opplevelser.

Reiseliv er en bransje som har vært i pandemi-krise, og som nå jobber hardt for å omstille seg og bli mer bærekraftig. FN sier at bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Læringsprosess

I det nordisk samarbeidet har bærekraft høyeste prioritert. Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030, heter det i visjonen. Nordisk nettverk for voksnes læring etablerte Nettverk for bærekraftig utvikling allerede for flere år siden. Veien fram mot en mer bærekraftig utvikling er en læringsprosess som vi alle kan delta i, sier nettverket. De har også har utarbeidet retningslinjer for eget arbeid, slik at det blir bærekraftig.

Bransjeprogram og bærekraft

Norge har i flere år hatt bevilgninger til kurs- og utdanningstiltak i enkelte bransjer for å stimulere til kompetanseutvikling. Støtten går under betegnelsen «bransjeprogrammer». Under pandemien ble støtten økt og utvidet til å gjelde flere bransjer, blant annet reiseliv. Reiselivet ble hardt rammet av nedstengningen under pandemien, og mange fikk tilbud om videreutdanning og kurser.

Bærekraftillustrasjon Norsk Turistutvikling Illustrasjonen viser tiltak for å bedre miljø og klima, sosiale forhold og økonomi. Når alle tre sirklene overlapper hverandre, gir det bærekraft-effekt. Illustrasjon: Norsk Turistutvikling

Bærekraft som rød tråd

Fagskolen i Nordland grep sjansen da det ble utlyst midler til bransjeprogrammet i reiseliv, og søkte om støtte til et todagers nettkurs, «Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift». Så langt er kurset gjennomført 11 ganger med opp mot 20 deltakere hver gang, og med deltakere fra hele landet, sier Unni Myklevoll, avdelingsleder for opplevelsesbasert reiseliv ved Fagskolen i Nordland.

- Har bedrifter meldt behov for kurs i bærekraftig reiseliv eller andre tilsvarende korte kurs i andre bransjer?

- I starten på koronatiden var reiselivsnæringen lammet. Kompetanse var ikke hovedtema, men permitteringer og oppsigelser. Kursene vi har kjørt er basert på den kompetansen vi har her på skolen om næringens kompetansebehov, med bakgrunn i markedsendringer.

- Er Fagskolen i Nordland spesielt opptatt av bærekraft?

- Ja. Opptatt av det, og vi på studiet «Reiseliv og opplevelser» har det som en rød tråd gjennom hele studiet.

Å bidra som gjest

DialogWeb fikk anledning til å delta på todagers-kurset, som var fullstappet med viktig kunnskap om hvordan en som bedriftseier og ansatt, men også som gjest, kan fremme bærekraft, som for eksempel å velge kortreiste løsninger og bærekraftig transport og reisemåte vil redusere fotavtrykket. I arbeidskravet fikk kursdeltakerne en klar utfordring: Hvilke bærekrafttiltak vil du satse på i din bedrift?

Pandemi og omstilling

Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn deltok på kurset og forteller om den reiselivsbedriften de jobber i.

- Silje og jeg er samboere og har jobbet for selskapet Get Africa Travel i tre år. I over 22 år har Get Africa skreddersydd unike reiser til Afrika for nordmenn. Gjestene våre er opptatt av høy standard, bærekraft, skreddersøm og “det lille ekstra”, sier Eivind.

- Under pandemien fikk selskapet omstillingsmidler fra Innovasjon Norge. I omstillingsprosjektet brukte vi vår kunnskap, vår lojale kundegruppe og infrastrukturen til å lage skreddersydde reiser i eget land. Dermed startet vi Get Norway Travel som en ny avdeling.

Eivind og Silje – fra Afrika Reiselivsbedrift som har tilbudt turer til afrikansk villmark i mange år, driver hjelpearbeid i en lokal landsby, forteller Eivind Stigen Holter. Her sammen med Silje Eriksen Havn.

Utenfor allfarvei

- På hvilke måter tar dere hensyn til natur og miljø når dere planlegger turer?

- Som turoperatør i Norge forsøker vi å samarbeide med små, lokale partnere med lokal tilknytning og fokus på miljø og kortreist mat. Ofte er det en fordel å se etter sertifiseringer. Samtidig forsøker vi å ta våre gjester utenom «allfarvei», vi leter etter turer og overnattingssteder som du ikke finner ved første googlesøk.

- I Afrika forsøker vi å velge partnere som ansetter folk fra lokalområdet, og som har et aktivt program for å beskytte truede dyrearter og verne om ville naturområder, fortsetter Eivind, som også sier at de oppfordrer folk til å reise utenfor høysesong, og gjerne bli minst to netter på hvert sted.

Autentisk

- Vi er opptatt av autentiske opplevelser, ikke iscenesatte. Det kan være møte med lokalbefolkning på reisen og spektakulære naturopplevelser. Et eksempel er Øyvind på Helgelandskysten. Han har startet som lokal aktivitetstilbyder og tar med gjestene ut mellom øyer og inn i fjorder. Resten av året arbeider han som fisker.

Sosial bærekraft

I Afrika har vi i tillegg et veldedig prosjekt for å bedre forholdene i en landsby i nærheten av en av lodgene vi bruker for våre gjester. Prosjektet startet med å støtte et fotballag, men over tid har prosjektet handlet om støtte til å bygge skole og annen infrastruktur. I løpet av koronapandemien har vi blant annet delt ut vann, matpakker og sanitærartikler. For hver tur som bookes, går en liten sum til prosjektet, og selv i denne perioden uten reisende i Afrika har våre lojale gjester gitt donasjoner.

Kunnskap og inspirasjon

- Dere deltok på todagers fagskolekurs i bærekraftig reiseliv. Hva var motivet for å melde seg på kurset?

- Vi ønsket å bli mer bevisst på hva vi gjør i dag, og hvordan vi kan bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen vår fremover. Vi ville gjerne ha ny inspirasjon til å satse på bærekraft.

- Lærte dere noe nytt som dere vil ta i bruk og praktisere i bedriften?

- Ja, vi fikk mange gode ideer til hvordan vi kan vurdere og strukturere arbeidet med bærekraft i bedriften. Vi kommer definitivt til å jobbe mer med bærekraft og handlingsplan, analysere positive og negative effekter og sette oss noen nye mål. Jeg ble også mer bevist på at bærekraft ikke bare handler om miljø, men også sosiale og økonomiske aspekter. I tillegg fikk vi mer kunnskap om spennende sertifiseringsordninger og hva som ligger bak.

- Hvor viktig synes dere det er for en bedrift å lære systematisk om hvordan en kan skape bærekraft - og få gode tips til hva en kan gjøre?

- Veldig viktig. Både fra et miljøperspektiv, men også med tanke på økonomiske konkurransefortrinn. Alle må bidra i dette grønne skiftet.

Slutt på masseturisme

- Hva ser dere som en sannsynlig utvikling i norsk reiseliv i framtida?

- Jeg tror det definitivt blir et større marked for skreddersydde reiser. Folk ønsker å oppleve noe annet enn det naboen har gjort. Folk er på utkikk etter små overnattingssteder med en historie og lokal tilknytning, og autentiske opplevelser med aktivitetstilbydere som tar vare på natur og miljø. Jeg både håper og tror at masseturismens tid er over i Norge.