Mer undervisning ökar nyttan

 
Mer undervisning ökar nyttan Anders Wiklund/TT

Nu är vårterminen igång och många förväntansfulla studenter börjar sin utbildning på Mittuniversitetet. Det är glädjande att så många vill läsa vidare efter gymnasiet. Men det är hög tid att regeringen satsar på kvalitet i utbildningen, skriver Sofia Larsen, Ordförande i Jusek och Josefine Qvarfordt, Ordförande Juseks studerandesektion i en debattartikel i Sundsvalls Tidning. 

De fortsätter: Juseks nya undersökning visar att 20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisningstid i veckan. Det är för lite. Sverige har allt att vinna på att öka kvaliteten på den högre utbildningen. 

För bara en generation sedan var utbudet av högre utbildning begränsad till en liten grupp i samhället. Numer påbörjar närmare 45 procent en högre utbildning före 24 års ålder. Det finns i dag fler doktorander än vad det fanns gymnasister för 60 år sedan. Den utbildningsresa Sverige har genomfört är fantastisk. Den är också orsaken till Sveriges framgångar. Satsningar på utbildning, forskning och innovation har gett oss en hög andel kvalificerade arbeten, såväl i industrin som i tjänstesektorn.

Läs mer

Källa: Sundsvalls Tidning