Mer undervisning ska ske digitalt

I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 
Per-Arne Andersson Thomas Carlgren Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att det länge förts diskussioner om hur nyanlända på snabbaste sätt kan lära sig svenska och komma ut i arbetslivet. Rätt till SFI för asylsökande är en sådan punkt.

– Många är nu inne på att det är bra att få in SFI så tidigt som möjligt. Samtidigt är det väldigt ont om SFI-lärare, speciellt på orter där det är många asylsökande.

Nu har länsstyrelserna fått i uppdrag att utreda nya lärplattformar.

Läs mer

Källa: Norran