Mere folkeoplysning til handicappede

 
I finansloven er der i forvejen afsat 4,1 mio. kr. til formålet. Oven i det bliver der altså nu lagt 3,75 mio. kr. hvert år de næste fire år. Pengene skal bidrage til, at handicappede kan få dækket en større andel af de ekstra udgifter der er forbundet med deltagelse i folkeoplysende virksomhed.
Også produktionsskolerne nyder godt denne udlodning fra satspuljen. I alt 30,3 millioner kroner vil i perioden 2009-2012 gå til fire projekter rettet i mod produktionsskoleelever, som bl.a. er frafaldstruede, som har læse- og stavevanskeligheder, og til forsøg med udvidet familiesamarbejde på produktionsskoler.
www.dfs.dk/netavisen/tilskud/merefolkeoplysningtilhandicappede.aspx?umbNl=5787