Mere og bedre VEU – hvordan?

 
FoU-Konferencen vil, som tidligere år, lægge vægt på samspillet mellem teori og praksis, på mødet mellem forskere og praktikere og mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder – et fokus der går igen i både plenumoplæg og workshops. Det overordnede tema for årets konference er ”mere og bedre VEU – hvordan?”. 

Undervisningsminister Christine Antorini indleder konferencen med et oplæg om udviklingsperspektiver og politiske forventninger på VEU-området, hvorefter der vil være oplæg, debat og workshops relateret til konferencens tema. 

Til denne mail er vedhæftet program for konferencen samt workshopbeskrivelser. Tilmelding til konferencen foregår indtil den 2. december 2013 via NCK's hjemmeside (se link).

Plats: København