Mere og bedre voksen og efteruddannelse

- er et af elementerne i regeringens Vækstplan DK.

 

Danmark er en del af en international økonomi og et globalt arbejdsmarked. Det stiller store krav til både virksomheder og ansatte. Vedligeholdelse og videreudvikling af medarbejdernes
 kompetencer er et vigtigt element i at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. Med aftalen investeres der samlet set ca. 75 mia. kr. frem mod 2020 i stærkere virksomheder og flere arbejdspladser.
 I en delaftale regeringen har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er et af elementerne at der lægges vægt på at vedligeholde og videreudvikle medarbejdernes kompetencer. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte en pulje på i alt 1 mia. kr. i perioden 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Det skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og understøtte udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark.

Læs mere: Vækstplan DK   
Delaftale: Fm.dk 
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk