Mere populært at tage efteruddannelse

 

Aktiviteten på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er steget med 15 procent i 2008 sammenlignet med 2007, og i første kvartal i 2009 er aktiviteten yderligere steget med 46 procent sammenlignet med første kvartal i 2008. Aktivitetsstigningerne gælder især inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og enkeltfag på erhvervsuddannelsesniveau.
Stigningen kan skyldes en kombination af en målrettet politisk prioritering, tilførte økonomisk midler, samt den igangværende økonomiske krise, hvor mange bruger en usikker periode til at opkvalificere sig.
Læs mere...

Også aftenskolerne oplever en stor stigning i deltagerantal

hvilket iflg livsstilsforsker Henrik Vejlgaard fra kommunikationsbureauet Advice kan skyldes at aftenskolerne har fulgt med tiden og tilbyder fag og kurser der er aktuelle og relevant for deltagerne. Mange aftenskoler tilbyder nu også kurser i korte samlede forløb i stedet for en gang om ugen, hvilket passer bedre til en moderne livsstil.
Læs mere...