Mia vägleder på distans

 

Mia Lindberg är vägledare till yrket och har arbetat i många år för och med vuxna.
På senare år har det varit genom Nätuniversitetets vägledningstjänst, där ”mötet” bara kan ske via e-post eller telefon.
Därför har hon idag, i olika sammanhang gett sig ut i debatten och försökt hitta nya vägar som kompletterar det traditionella samtalet.
I det filmade e-seminariet om lärcentra som producerades genom NITUS, för några år sedan förekommer Mia. Hon jämför situationen att studera som vuxen och göra vägval med att befinna sig på motorcykel i en rondell. Det gäller att ha god balans och att ha både insikt och utsikt. Man måste dels veta vad man vill och vart man ska, och dels kunna överblicka så att man tar av på rätt ställe, behåller sin styrfart och inte förlorar kollen på medtrafikanterna.

Stort intresse för vägledning på distans

Studie- och yrkesvägledarens professionella roll är att i mötet – vägledningssamtalet – lyssna på våra olika livsberättelser och drömmar och hjälpa till att sätta ord på vad vi vill och hitta en väg dit. Mia upptäckte värdet av att vissa vägledningssökande hittade en tjänst (www.netuniversity.se) där det fanns möjlighet att antingen få ställa enklare frågor eller att få sätta ord på sin livsberättelse via e-post. Det väckte ett stort intresse för vägledning på distans via e-post.
Mias särskilda intresse har därmed blivit vägledning på distans och de speciella metoder som man då måste utveckla. Hon har sett att det råder en stor vilsenhet bland vuxna. Det finns så många människor som vill plugga vidare men som inte kan etablera en vägledningskontakt, eftersom de befinner sig utanför alla system. Det vet inte vart de ska ta vägen med sina frågor. De har svårt att hitta rätt trots att man kanske i hemkommunen satsat både på lärcentrum, vägledningscentrum eller på andra vägar för att nå ut till folk.

Nationell distansvägledarjour

Mia är just nu verksam på Högskolan Väst, men hon är också inblandad i en utbildning, finansierad av NSHU, som ska förbereda vägledare för verksamhet i en nationell distansvägledningsjour.
Den har sin bakgrund i de slutsatser man dragit efter Johanna Möllers kartläggning av e-postfrågor till Nätuniversitetets vägledningstjänst.
Tanken med den nya vägledningsjouren, som ännu inte fått något fångande namn, är att ge information och vägledning på jourbasis. Genom en kurs i IKT baserad-vägledning ska man bygga upp en resursbas av vägledare och bibliotekarier som ska kunna erbjuda hjälp när man behöver det – ofta vid ovanliga tider på dygnet. Tankarna påminner lite om det engelska Learn Direct och bygger också på tankar inom vägledarnätverket JoinIT, om att kollegialt ”remittera” sökande mellan varandra för bästa stöd till dem med lite speciella frågeställningar.
För den som vill veta lite mer om vägledning i ett nordiskt perspektiv kommer det snart en antologi om vägledning, som samordnats av Peter Plant på Danmarks pedagogiska universitet.

Länkar:
www.myndigheten.netuniversity.se/portals/0/_dokumenter/2013/x/NU_8_Johanna_kortv.pdf
www.larcentra.se/Eseminar/startsida.htm

www.learndirect-advice.co.uk/featured/cag/
www.ictskills.org/
www.lu.se/o.o.i.s/5505