Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

 
Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal

Koronakrisen har ført til permittering av rundt 400 000 arbeidstakere. Den norske regjering åpner for at permitterte kan gjennomføre utdanning samtidig som de mottar dagpenger. Endringen i dagpengeregelverket gjelder i første omgang ut oktober 2020.

Samtidig er det bevilget 120 millioner kroner til å styrke de pågående bransjeprogrammene som skal bidra til kompetanseheving i utsatte bransjer. Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.

Det er etablert en rekke korte, nettbaserte utdanningstilbud, og det er allerede rundt 2000 påmeldte fra reiselivsbransjen.