Mietintö nuorten erityisopetustarjonnasta

 

Färsaarilla ei ole juurikaan ollut tarjolla nuorille suunnattua erityisopetusta tai -koulutusta.  Aihetta koskeva mietintö “Serliga skipað miðnám til ung” luovutettiin opetusministeri Bjørn Kalsølle ja sosiaaliministeri Annika Olsenille Färsaarten opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriössä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa 30. tammikuuta 2015.  

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että kaikilla on oikeus inklusiiviseen koulutukseen. Mietinnön laatinut työryhmä on käyttänyt yleissopimusta lähtökohtanaan ja esittää mietinnössä ehdotuksia ja suosituksia siitä, miten 1625-vuotiaille nuorille suunnattavan erityisopetuksen organisoiminen aloitetaan syyslukukauden alussa 2015. Työryhmä arvioi, että toisen asteen erityisopetusta voisi hyödyntää noin 120 nuorta sitten neljän vuoden kuluttua, kun uusi järjestelmä toimii täydessä laajuudessaan. Molemmat ministerit ovat yhtä mieltä siitä, että  prosessi käynnistetään elokuussa 2015.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä)

Linkki mietintöön (fäärin kielellä)