Mikael Johansson johtaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishanketta

 

Meneillään on kaksi osahanketta. Ammattitaidon tunnustamiseen liittyvää hanketta aiotaan kehittää Ahvenanmaan toisen asteen ammattioppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä, jonka käytännön toteutusta pohditaan parhaillaan. Toinen hanke liittyy osaamisen hyväksilukuun korkeakouluun haettaessa ja korkeakouluopinnoissa. Nykyinen hankejohtaja siirtyy pian toisiin tehtäviin, joten hankejohtajan paikka avautuu lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa hankkeesta (ruotsiksi): www.regeringen.ax/validering