Miklir fjármunir en lélegur árangur?

 
Í nýrri úttekt Efnahags- og framafarastofnunarinnar, OECD er sérstakur kafli um norska grunnmenntun þar sem fram kemur að árangur nemenda sé of slakur í lestri, stærðfræði og náttúrufræðigreinum miðað við það fjármagn sem lagt er í menntunina. Stofnunin leggur fram fjölmargar tillögur um hvernig unnt sé að bæta árangurinn, m.a. að bæta hæfi grunnskólakennara, gera starfið eftirsóknarverðara og hvetja til aukinnar sí- og endurmenntunar.  Hægt er að lesa meira:  www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2008/
oecd-med-sokelys-pa-norsk-utdanning-.html?id=524787