Mikrobibliotek i Dalarna - NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

 

 
I Dalarna har NBV med stöd av Landstinget Dalarna startat ett projekt som stödjer invandrarföreningar att starta mikrobibliotek i