Miksi nuoret karsastavat ammatillista korkeakoulutusta?

 
Ammatillisiin korkeakouluopintoihin kuuluvat Tanskassa esimerkiksi opettajan, lastentarhanopettajan ja sairaanhoitajan ammatteihin pätevöittävät tutkinnot. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa opiskelupaikan valintaan liittyvää päätöksentekoprosessia, ja tulokset osoittavat, että henkilösuhteilla on enemmän vaikutusta nuorten valintoihin kuin opinto-ohjaajilla ja opettajilla. Tutkimuksessa ilmenneitä syitä olla hakeutumatta ammatilliseen korkeakoulutukseen olivat muun muassa matala palkkataso, ruumiillisesti ja henkisesti raskas työ ja vaihtelevat työajat.
Lisätietoa: www.uvm.dk/vejl/publikationer.htm?menuid=7550