Miljövänligare mat och fler stadsnära jobb med Grön Produktion - IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 
IVL-forskaren Johanna Andersson vill genom projektet Grön Produktion skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion med